Mevduat Faiz Oranları

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI - DUYURU - 02 Ocak 2023 

1- VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARIMIZ:

TÜRK LİRASI   1 AY VADELİ     3 AY VADELİ     6 AY VADELİ     1 YIL VADELİ  
100,000 TL'na kadar 15,00 14,50 13,00 11,00
100,001 - 300,000TL arası 15,50 15,00 13,50 11,50
300,001 - 700,000TL arası 16,25 15,75 14,25 12,25
700,000TL - 1,000,000TL arası 17,50 17,00 15,50 13,50
1,000,001TL - 3,000,000 arası 18,00 17,50 16,00 14,00
3,000,001 TL üstü 18,50 18,00 16,50 14,50
STERLİN 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 STG'ne kadar 1,20 1,30 1,40 1,50
50,001 - 75,000 STG arası 1,30 1,40 1,50 1,60
75,001 - 100,000 STG arası 1,40 1,50 1,60 1,70
100,001 STG üstü 1,50 1,60 1,70 1,80
U.S DOLAR 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 USD'a kadar 0,80 0,90 1,00 1,10
50,001 - 75,000 USD arası 0,90 1,00 1,10 1,20
75,001 - 100,000 USD arası 1,00 1,10 1,20 1,30
100,001  USD üstü 1,10 1,20 1,30 1,40
EURO 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 EURO'ya kadar 0,40 0,50 0,60 0,70
50,001 - 75,000 EURO arası 0,50 0,60 0,70 0,80
75,001 - 100,000 EURO arası 0,60 0,70 0,80 0,90
100,001  EURO üstü 0,70 0,80 1,90 1,00


NOT: 3,000,000 Türk Lirası ve muadili döviz para birimlerinin üzerindeki mevduatlarınıza uygulanabilecek faiz oranları için Şube Müdürlüğümüz ile görüşmenizi rica ederiz.

2- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN SİGORTASI KAPSAMINDAKİ MEVDUATLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Gerçek Kişiler tarafından tasarruf amacıyla çaılan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışındaki ticari işlemlere konu olmayan mevduatlar, 32/2009 Sayılı yasa ile Tasarruf Mevduatı Sigortası'nın güvencesi altındadır. Her bir tasarruf mevduatı hesabı 20.000 Euro'ya kadar fonun sigortası kapsamındadır.

3- YURT DIŞI ŞUBE VE KURULUŞLAR ADINA MEVDUAT VEYA KATILIM FONU KABÜLÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul edemezler. Müşterilerini bu kuruluşlara yönlendirmeleri veya evrak düzenlemeleri, yetkisiz mevduat veya katılım fonu sayılır.